Broadcast

Antenski i odašiljački sustavi, projektiranje i instalacija studijskih i režijiskih prostora...

Satelitski internet

Nemate dostupnost interneta? Nema problema, mi Vas pokrivamo! U polju, na planini ili na "kraju svijeta"...

Radijski software

Potpuno aplikacijsko rješenje za radijske postaje...
Više informacija

 

Kontakti

Ulica Dubrovačka 4, Kupres, BiH

E-pošta: info@sating-media.com
JIB: 4281268670002
Tel.mob: 063 370 418
Zastupnik u BiH za www.tooway.com